FINANSinnkjøp AS

-din naturlige samarbeidspartner

 

FINANSinnkjøp AS er ett

frittstående rådgivningsselskap

med spisskompetanse innen

offentlige innkjøp og kommunal finansforvaltning.

 

Kontakt oss på tlf 47 98 40 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Konkurranseutsetting av

hovedbankavtaler

 

-Gjeldsrådgivning

 

-Finansrapportering

 

-Finansstrategier

 

-Kvalitetssikring

 

-Tilgjengelig finanskompetanse

 

-Analyser

 

-Kurs og seminarer innen kommunal finansforvaltning