FINANSinnkjøp AS

-din naturlige samarbeidspartner

 

FINANSinnkjøp AS er ett

frittstående rådgivningsselskap

med spisskompetanse innen

offentlige innkjøp og kommunal finansforvaltning.

 

Kontakt oss på tlf 47 98 40 40

 

 

 

 

Om oss

 

FINANSinnkjøp AS er ett frittstående rådgivningsselskap som tilbyr kommuner, fylkeskommuner, statsforetak og andre offentlige virksomheter profesjonell spisskompetanse i anskaffelsesprosessene med finansielle innkjøp og kommunal finansforvaltning i vid forstand.

 

Selskapet har kontorer lokalisert i Drøbak (ca 40 minutter utenfor Oslo), og i Bergen sentrum.

 

Selskapet eies og drives av Tor Kristian Hansen og Steinar Mørch-Olsen.

 

Tor Kristian Hansen er diplomøkonom i bankfag og har meget bred bankfaglig bakgrunn med 18 års praksis fra private banker, derav 7 år som banksjef. Tor Kristian har i perioden 1995 til og med august 2011 arbeidet som rådgivningssjef og direktør i Kommunalbanken AS.

Hovedkompetansen ligger innenfor bankfaget, anskaffelsesregelverket og kommunal gjeld.

 

 

 

 

Steinar Mørch-Olsen har grunnutdanning innen realfag, er utdannet kommunalkandidat, renteanalytiker og avsluttende mastergrad i administrasjon og ledelse.

Steinar har over 5 års erfaring med kommunal gjeld og konkurranseutsetting av hovedbankavtaler fra sin tid som Kunde- og markedsansvarlig og ass. rådgivningssjef i Kommunalbanken AS. Hovedkompetansen ligger innenfor lov og forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning.