FINANSinnkjøp AS

-din naturlige samarbeidspartner

 

FINANSinnkjøp AS er ett

frittstående rådgivningsselskap

med spisskompetanse innen

offentlige innkjøp og kommunal finansforvaltning.

 

Kontakt oss på tlf 47 98 40 40

 

 

 

 

Våre tjenester

 

FINANSinnkjøp AS tilbyr uavhengig rådgivningskompetanse innenfor:

 

 

Konkurranseutsetting av hovedbankavtale

FINANSinnkjøp AS er landets ledende uavhengige rådgivningsselskap når det gjelder bistand i forbindelse med konkurranseutsetting av kommunale hovedbankavtaler. Ingen andre rådgivere har publisert tilsvarende antall konkurranseutsettinger som FINANSinnkjøp siste halvår. FINANSinnkjøp AS tilbyr tung bank- og innkjøpsfaglig kompetanse i hele anskaffelsesprosessen.

 

Gjeldsrådgivning

FINANSinnkjøps gjeldsrådgivningskonsept går ut på å tilpasse kommunens gjeld opp mot kommunens finansielle stilling. Inn under dette beregning av hvilken risiko som kan tillates i gjeldsporteføljen. FINANSinnkjøp AS bistår i opplåning av nye lån og refinansiering av eksisterende lån. FINANSinnkjøp AS vil jevnlig gi kunden rapporterom kundens gjeldsportefølje som tilfredsstiller rapporteringskravene i finansforskriften.

 

Finansstrategier

FINANSinnkjøp AS  tilbyr kommuner å være en uavhengig diskusjonspartner  ved etablering av nye/revurdering av eksisterende finansstrategier. FINANSinnkjøp AS vil tilpasse finansstrategien etter kommunens kompetanse og økonomi, med stor vekt på finansiell risiko.

 

Tilgjengelig finanskompetanse

Finansinnkjøp AS kan tilby kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige selskaper kompetanseoverføring gjennom rammeavtaler, hvor Finansinnkjøp AS bistår med sin uavhengige finanskompetanse i alle forhold tilknyttet finansforvaltningen.

 

Finansrapportering

FINANSinnkjøp AS tilbyr kommuner å bistå med finansrapportering, slik at rapporteringen vil være i tråd med finansforskriftens krav.

 

Kvalitetsikring

Som uavhengig rådgivningsselskap med spisskompetanse på kommunal finansiering, er FINANSinnkjøp AS en naturlig samarbeidspartner ved kvalitetsikring av finansreglement og rutiner innen finansforvaltningen.

 

Analyser

FINANSinnkjøp AS tilbyr analyse av kommunens finansportefølje. Analysen vil belyse risiko i porteføljen, og eventuelle forslag til endringer for å redusere risiko og øke inntjening.

 

Kurs og seminarer innen kommunal finansforvaltning

FINANSinnkjøp AS tilbyr skreddersydde kurs innen kommunal finansforvaltning. Vi tilbyr opplæringkurs/seminarer for politikere, økonomimedarbeidere, kommunerevisjonen og andre med interesse for kommunal finansforvaltning.