Tor Kristian Hansen

daglig leder

Direkte: 47 98 40 41

E-post: tkh@finansinnkjop.no

-Konkurranseutsetting av hovedbankavtaler


-Gjeldsrådgivning


-Finansrapportering


-Finansstrategier


-Kvalitetssikring


-Tilgjengelig finanskompetanse


-Analyser


-Kurs og seminarer innen kommunal finansforvaltning

Kontakt oss

 

FINANSinnkjøp AS

Dyrløkkeveien 13

1448 Drøbak

 

Telefon: 47 98 40 40

E-post: post@finansinnkjop.no

Org. nr: 997 306 066 MVA

FINANSinnkjøp AS er ett frittstående rådgivningsselskap som tilbyr kommuner, fylkeskommuner, statsforetak og andre offentlige virksomheter profesjonell spisskompetanse i anskaffelsesprosessene med finansielle innkjøp og kommunal finansforvaltning i vid forstand.

 

Selskapet har kontorer lokalisert i Drøbak (ca 40 minutter utenfor Oslo).

 

Selskapet eies og drives av Tor Kristian Hansen.

OneWeb 2012 © Copyright